www.prime-tech.bg  Kлиенти на Прайм Технолоджис са институции от държавната администарция, съдебната система, здравеопазване, банки и застрахователен сектор, търговски предприятия:

Министерски Съвет;
Министерство на правосъдието;
Министерство на здравеопазването;
Министерстви на културата;
Министерство на финансите;
Прокуратура;
Агенция за Приходите;
Държавна Агенция за Бежанците;
Държавна Агенция по Вписванията;
Агенция по Кадастър;
Агенция по акредитациите;
Национална Електрическа Компания;
Национална Кардиологична Болница;
Болница “Св. Екатерина”;
Болница „Доверие”;
Медицински Университет;
Военна Академия;
ДЗИ Банк;
Инвест Банк;
Пристанищна инфраструктура;
ГРАВЕ България Животозастраховане;
Евролайф;
О Бе Ес България;
Казино Технологии;
Вентоплам;
Геник;
Стомана – Перник;
Транскард;
М-Тел;
Софстрой;
Шел България;
и други.

 
   

Офис: София-1618,
кв. Павлово

ул.Купените 10

тел.:
+359 2 9581066
+359 2 9581464


e-mail: office@prime-tech.bg

 
         
     © 2007 "Прайм Технолоджис " EООД. Всички права запазени!